تمامی قیمتها بروز می باشند 
×

موضوع جستجو: کاهش قند خون - ۵ مورد پیدا شد

۱ . خواروبار : پودر سبوس برنج سیب سبز
۲ . دمنوشها : چوب دارچین (دارچین لوله ای یا سیگاری) سیب سبز
۳ . ادویه جات : چوب دارچین (دارچین لوله ای یا سیگاری) ادویه سیب سبز
۴ . قرصها و کپسولها : قرص ذیابطیس(کاهش قند و چربی خون) حکیم سیب سبز
۵ . روغنها : روغن حنظل وانشان سیب سبز