•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: درمان گیاهی درد کلیه - ۲ مورد پیدا شد

۱ . دمنوشها : گل گاوزبان سیب سبز
۲ . جوشانده ها : جوشانده سنگ شکن کلیه و مثانه کاملا گیاهی سیب سبز