تمامی قیمتها بروز می باشند 
×

موضوع جستجو: درمان گیاهی سنگ کلیه - ۶ مورد پیدا شد

۱ . خواروبار : پودر سبوس برنج سیب سبز
۲ . عرقیات : عرق بهارنارنج سیب سبز
۳ . دمنوشها : گل گاوزبان سیب سبز
۴ . قرصها و کپسولها : کپسول سنگ کلیه و مثانه بوعلی سیب سبز
۵ . جوشانده ها : جوشانده سنگ شکن کلیه و مثانه کاملا گیاهی سیب سبز
۶ . سایر گیاهان دارویی : معجون سنگ شکن امین سیب سبز