•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: آرام کردن درد بواسیر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پمادها : پماد کوهان شتر تسکین درد و التهاب بواسیر